Rechtbank Almelo 30 oktober 2012 (Arameeërs), LJN BY2287 (ECLI:NL:RBALM:2012:BY2287)Rechtbank Almelo 30 oktober 2012 (Arameeërs), ECLI:NL:RBALM:2012:BY2287, LJN BY2287

Gedaagde Stichting Arameeërs heeft een eigen website: www.aramnahrin.org. Op deze website zijn zonder toestemming van Nederlands Dagblad artikelen gepubliceerd, met dien verstande dat het bijvoeglijk naamwoord Assyrische is doorgestreept en daarachter tussen haakjes Aramese is vermeld. Het woord Assyriërs is op die wijze vervangen door Arameeërs. Bij de publicaties op internet zijn door Stichting Arameeërs de namen van de auteurs vermeld en voorts is steeds aangegeven dat het artikel te vinden is op www.nd.nl, de website van het Nederlands Dagblad.


De kantonrechter stelt voorop dat Stichting Arameeërs niet heeft bestreden dat de artikelen in het Nederlands Dagblad auteursrechtelijke bescherming genieten en hij stelt vast dat, gelet op de doelstellingen van de Stichting Arameeërs, zich niet de uitzondering voordoet als bedoeld in artikel 15 van de Auteurswet. Daaraan doet niet af dat volgens de parlementaire geschiedenis een individuele website binnen de reikwijdte van artikel 15 van de Auteurswet kan vallen (Nota n.a.v. het verslag bij w.v. 28.482 blz. 27). Er is naar het oordeel van de kantonrechter een journalistieke verwerking vereist. Het zonder toelichting consequent schrappen van de woorden die refereren aan Assyriërs, is geen journalistieke verwerking van de artikelen.


Categorieën: Auteursrecht, Journalist, nocategory

Tags: , , ,