Rechtbank Almelo 31 oktober 2012 (MST), LJN BY1807 (ECLI:NL:RBALM:2012:BY1807)Rechtbank Almelo 31 oktober 2012 (MST), ECLI:NL:RBALM:2012:BY1807, LJN BY1807

Onrechtmatige uiting door gedaagde jegens eiser MST. Zeer suggestieve en zeer grievende uitingen, dus hoge eisen aan feitelijke onderbouwing van die uitlatingen. De stelling van MST dat de gestelde uitlatingen niet op feiten berusten is niet weersproken, dus gedaagde handelt met de door haar geplaatste uitlatingen en publicaties op haar blogs, Twitter account, Facebookpagina, (overige) websites en in haar e-mails onrechtmatig jegens MST, haar bestuurders en medewerkers.


Er is discussie tussen partijen over het antwoord op de vraag of gedaagde de gewraakte uitlatingen en publicaties reeds heeft verwijderd. Of de betreffende uitingen (alle) zijn verwijderd, kan in dit kort geding in het midden blijven. De omstandigheid dat tussen partijen discussie bestaat over die verwijdering brengt, nu hiervoor reeds geoordeeld is dat de betreffende uitingen onrechtmatig zijn jegens MST, mee dat MST belang heeft bij stopzetting van de inbreukmakende handelingen. MST heeft voorts voldoende aannemelijk gemaakt dat de blogs van gedaagde vergezeld gaan van zogenaamde (meta)tags, waarmee op initiatief van de blogger wordt aangegeven hoe een webpagina getoond moet worden in de internetbrowser en aan zoekmachines. Door de naam van MST, haar bestuurders en medewerkers te verbinden aan teksten waarin gedaagde op voornoemde negatieve wijze uitlatingen doet over hen, handelt gedaagde naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter onrechtmatig jegens MST, haar bestuurders en medewerkers.


Categorie├źn: Metatags-keywords-AdWords, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Twitter, Weblog

Tags: , , , , , , ,