Rechtbank Almelo 7 oktober 2009 (oplichting.misdrijven.klup.nl), ECLI:NL:RBALM:2009:BK0004

Rechtbank Almelo 7 oktober 2009 (oplichting.misdrijven.klup.nl),(ECLI:NL:RBALM:2009:BK0004)
)
Eiser heeft naar het oordeel van de voorzieningenrechter spoedeisend belang bij zijn vorderingen, nu één van de betreffende publicaties nog steeds via reguliere zoeksites, bijvoorbeeld Google, te vinden is. De inbreuk duurt derhalve nog voort.

De vraag is of de publicaties van gedaagde een onrechtmatige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van eiser vormen, of dat zij een onrechtmatige aantasting van zijn eer en goede naam zijn.

Voor zover de weergave overeenstemt met de werkelijke gebeurtenissen en niet in onnodig grievende vorm is opgesteld, prevaleert gedaagde’s recht op vrijheid van meningsuiting.

De passage dat gedaagde reacties ontvangt van ‘met name jonge meisjes die zich emotioneel en financieel bedrogen voelden door eiser’ is wel onrechtmatig, omdat hij de indruk kan wekken dat eiser misbruik maakt van jongen meisjes c.q. kinderen, hetgeen een ernstige inbreuk op persoonlijke levenssfeer en een ernstige aantasting van de eer en goede naam van eiser tot gevolg heeft. Anderzijds is de toegevoegde waarde van deze passage in het kader van derden behoeden voor financiële teleurstellingen gering.

Ook de vermelding van het feit dat eiser op staande voet, om niet zo fraaie reden ontslagen zou zijn, is onrechtmatig.

Ten aanzien van oudere, reeds verwijderde publicaties was gevorderd gedaagde te veroordelen om deze publicaties verwijderd te houden en wel zodanig, dat deze publicaties na verwijdering ook niet meer in enige archieffunctie (archive.org) op het internet opgeslagen zullen zijn. De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze vordering van eiser onvoldoende is voorzien van instructies en te weinig is gespecificeerd, zodat deze niet kan worden toegewezen.

Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Privacy, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , ,