Rechtbank Amsterdam 10 december 2009 (internetadres coffeeshop), LJN BK6060 (ECLI:NL:RBAMS:2009:BK6060)
Rechtbank Amsterdam 10 december 2009 (internetadres coffeeshop), LJN BK6060 (ECLI:NL:RBAMS:2009:BK6060)

Een aanprijzende boodschap met betrekking tot softdrugs levert een uiting op als bedoeld in artikel 3b Opiumwet. Dit geldt eveneens voor mededelingen die beogen naamsbekendheid te verkrijgen in het kader van de concurrentie tussen de verschillende coffeeshops indien uit de mededeling kan worden afgeleid dat het om een verkooppunt van softdrugs gaat én tevens informatie over het adres van dit verkooppunt wordt gegeven nu het hiermee voor het publiek gemakkelijk wordt gemaakt om de coffeeshop te vinden. Het buiten het zicht van het publiek in voorraad hebben van producten waarop een mededeling of afbeelding staat die kennelijk is bedoeld de verkoop van softdrugs te bevorderen, levert op zichzelf nog geen verboden openbaarmaking, of een poging daartoe, in de zin van artikel 3b Opiumwet op. Ook het enkele tonen in een coffeeshop van een hiervoor bedoelde uiting levert niet altijd een openbaarmaking op. Daarvoor is nodig dat de uiting wordt aangeboden in een vorm die bedoeld is ter verspreiding buiten (de bezoekers van) de coffeeshop. Als dit het geval is, dan is met de verspreiding een aanvang genomen als deze uiting wordt aangeboden aan de bezoekers van de coffeeshop. Dit levert een strafbare poging op die zich ook uitstrekt tot de niet zichtbare voorraad van diezelfde goederen. De openbaarmaking is voltooid zodra deze uiting in handen is gekomen van de klant.


Categorie├źn: nocategory, Strafrecht