Rechtbank Amsterdam 10 november 2016 (dokteronline), ECLI:NL:RBAMS:2016:7309

Rechtbank Amsterdam 10 november 2016 (dokteronline), ECLI:NL:RBAMS:2016:7309

BNN-Vara wil in het uit te zenden programma laten zien dat via de in het Nederlands gestelde website Dokteronline.com geneesmiddelen worden voorgeschreven aan Nederlandse consumenten die de voorschrijver nog nooit persoonlijk heeft ontmoet, of die de voorschrijver niet kent of van wie de voorschrijver de medicatiehistorie niet beschikbaar heeft, en dat daarmee artikel 67 van de Geneesmiddelenwet wordt omzeild. Zij wijst er ook op dat er gevaren zijn verbonden aan het op deze manier verkrijgen van geneesmiddelen. Het feit dat de manier waarop een en ander gebeurt op zichzelf niet illegaal is, betekent niet dat geen sprake kan zijn van een misstand, aldus CCCP en BNN-Vara.

Wat daarvan zij, op de zitting is de ruwe versie van de uitzending vertoond en daaruit blijkt dat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen minimaal is. Voor zover is gefilmd met een voor de gefilmde verborgen camera zijn de gezichten steeds afdoende ‘geblurred’ en zijn de stemmen vervormd.

Ter zitting is verder toegezegd dat de nog zichtbare of hoorbare voornamen van medewerkers van Dokteronline.com zullen worden geblokt. Naar mag worden aangenomen zullen CCCP en BNN-Vara zich aan die toezegging houden.
Dit betekent dat de gefilmde personen nog slechts binnen een zeer kleine kring herkenbaar zullen zijn. De gefilmde medewerkers blijven kalm en beleefd en reageren adequaat. Ze worden niet belachelijk gemaakt. Ook in dat opzicht is er geen inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. Al met al is er onvoldoende aanleiding voor een zeer vergaande maatregel als het vooraf verbieden van een deel van de uitzending. De gevraagde voorzieningen zullen dan ook worden geweigerd.

Categorieën: Medicijnen / drugs via internet, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , , , , ,