Rechtbank Amsterdam 11 februari 2014 (visum voor India), ECLI:NL:RBAMS:2014:2063



Rechtbank Amsterdam 11 februari 2014 (visum voor India), ECLI:NL:RBAMS:2014:2063

Eisers hebben via tussenkomst van Vliegtickets.nl via internet een overeenkomst gesloten met British Airways. Het geschil tussen partijen spitst zich toe op de vraag of British Airways jegens eisers in de uitvoering van de overeenkomst tekort is geschoten, althans jegens hen onrechtmatig heeft gehandeld, door eisers voorafgaande aan het sluiten van de overeenkomst niet te waarschuwen voor het visumvereiste voor India, althans bij het instappen voor de vlucht naar New Dehli hun reisbescheiden niet op de aanwezigheid van een visum voor India hebben gecontroleerd.


Uit de door partijen aangevoerde feiten en omstandigheden ten tijde van het totstandkomen van de reisovereenkomst leidt de kantonrechter het navolgende af:


– eisers worden verondersteld kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van vliegticket.nl waarin expliciet staat dat de passagier zelf voor de juiste reisdocumenten, waaronder een visum, heeft zorg te dragen;


– in de bevestiging per e-mail van de boeking van de vliegreis zijn eisers er expliciet op gewezen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor geldige reisdocumenten, zoals een visum.


De kantonrechter laat de algemene vervoersvoorwaarden van British Airways buiten beschouwing. Weliswaar zijn bij het totstandkomen van de overeenkomst de algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij, in dit geval British Airways, van toepassing verklaard, maar eisers hebben op goede gronden de vernietiging van deze algemene vervoersvoorwaarden ingeroepen, nu zij daarvan bij het totstandkomen van de reisovereenkomst geen kennis hebben gekregen, een directe hyperlink ontbrak en die algemene voorwaarden ook niet na het totstandkomen van de reisovereenkomst aan eisers zijn toegezonden.


De kantonrechter van oordeel dat op British Airways de verplichting rust bij het inchecken te controleren of een passagier een geldig visum heeft. Door dat na te laten zijn British Airways jegens eisers tekort geschoten. Dit brengt met zich mee dat British Airways jegens eisers hebben te vergoeden alle schade die in causaal verband staat tussen het niet controleren van het hebben van een visum bij het inchecken van de vlucht. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan kosten van verblijf op het vliegveld van het land van bestemming.


Categorie├źn: Algemene voorwaarden, E-commerce, nocategory

Tags: , ,