Rechtbank Amsterdam 11 januari 2018 (opzet kinderporno), ECLI:NL:RBAMS:2018:107

Rechtbank Amsterdam 11 januari 2018 (opzet kinderporno), ECLI:NL:RBAMS:2018:107

 

In hoeverre heeft verdachte bij het in bezit hebben en uploaden van de kinderpornografische afbeeldingen opzettelijk gehandeld?

Uit een onderzoek naar het internetgedrag van verdachte blijkt dat verdachte een groot

aantal (gay)websites heeft geraadpleegd en dat hij gebruik heeft gemaakt van clouds en

peer-to-peer applicaties. Er komen geen aanwijzingen naar voren dat verdachte bewust op

zoek is geweest naar kinderporno. Zo blijkt uit dit onderzoek en ook elders in het dossier

niet van zoekopdrachten of contact met internetgroepen of forums gericht op de uitwisseling

van kinderpornografisch materiaal.

Ook uit de wijze waarop de bestanden waren opgeslagen kan geen doelbewust handelen

van verdachte worden afgeleid. De aangetroffen pornografische afbeeldingen waren immers

niet gecategoriseerd, in speciale mappen opgeslagen of van specifieke namen voorzien.

Op de inbeslaggenomen notebooks van verdachte stond een zeer groot aantal (legale)

pornografische foto- en filmbestanden, waaronder foto’s van seksfeestjes met volwassenen

waaraan verdachte heeft deelgenomen. Bij de politie en ter terechtzitting heeft verdachte

verklaard dat hij geen enkele belangstelling heeft voor kinderporno en dat zijn seksuele

oriëntatie geheel anders is gericht. De rechtbank ziet geen reden om aan de verklaring van

verdachte te twijfelen en acht deze geloofwaardig. De op de notebooks aangetroffen

kinderpornografische bestanden maken dit niet anders, nu de hoeveelheid daarvan, in

verhouding tot de overige op de gegevensdragers aanwezige afbeeldingen, relatief zeer

klein is. Deze geringe hoeveelheid wijst eerder in de richting van ‘bijvangst’, in die zin dat de

kinderpornografische bestanden ongewild met de downloads zijn meegekomen.

De rechtbank acht dan ook niet bewezen dat verdachte doelbewust kinderpornografische

afbeeldingen op zijn notebooks heeft gezet en heeft geüpload naar Skydrive.

De rechtbank acht niet onaannemelijk dat de kinderpornografische bestanden ongewild, als

bijvangst, met de downloads zijn meegekomen.

Een deel van de kinderpornografische afbeeldingen bevond zich in de mappen ‘downloads’

en ‘music’. De overige bestanden waren opgeslagen in de prullenbak en in dropbox cache

mappen of waren thumbnails.

Categorieën: Cloud, Kinderporno

Tags: , , , , , , ,