Rechtbank Amsterdam 11 maart 2015 (Digibron), ECLI:NL:RBAMS:2015:1958

Rechtbank Amsterdam 11 maart 2015 (Digibron), ECLI:NL:RBAMS:2015:1958

Geschil over vermeend onrechtmatig krantenartikel. Eventuele onrechtmatigheid is weggenomen door publicatie nadien van artikel IV.

Naar het oordeel van de rechtbank is er evenmin aanleiding de voortgezette publicatie op www.refdag.nl als onrechtmatig aan te merken, nu bij die publicatie verwezen wordt naar artikel IV, zodat de redelijk oplettende lezer aanstonds gewezen wordt op het bestaan van dat artikel en, nu dat uitdrukkelijk uit de titel ervan blijkt, dat de inhoud daarvan de intrekking van de beschuldigingen betreft.

Dat ligt anders bij de publicatie op www.digibron.nl, nu bij die publicatie geen verwijzing naar de bijbehorende artikelen is opgenomen: in beginsel onrechtmatig. Aan eiser worden in artikel I immers ernstige verwijten gemaakt waarvan in ieder geval is komen vast te staan dat degenen die die beschuldigingen aanvankelijk hebben geuit daarvan inmiddels afstand hebben genomen.

Naar het oordeel van de rechtbank moet een krantenarchief worden aangemerkt als een verzameling persoonsgegevens als bedoeld in artikel 3 van de Richtlijn 95/46, indien de daarin opgenomen artikelen gegevens bevatten die zijn terug te voeren op individuele personen. Ook de beheerder van een dergelijk archief is daarom in beginsel aan te merken als een “voor de verwerking van de gegevens verantwoordelijke” in de zin van de Richtlijn.

Het is voor de beheerder van de website betrekkelijk eenvoudig  om aan Google een instructie te geven waardoor de betreffende artikelen niet langer in de zoekresultaten voorkomen, bij een zoekopdracht met de zoektermen “[eiser]” en/of [gemachtigde]”.

Een bevel aan gedaagde om een dergelijk verzoek aan de exploitant van de zoekmachine te doen, teneinde het recht op de persoonlijk levenssfeer beschermen, kan naar het oordeel van de rechtbank op de voet van artikel 9 van de richtlijn 95/46 verzoend worden met de vrijheid van meningsuiting.

Categorieën: Archief, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), persoonsgegevens

Tags: , , , , , , , ,