Rechtbank Amsterdam 12 april 2019 (NewFysic), ECLI:NL:RBAMS:2019:2806

Rechtbank Amsterdam 12 april 2019 (NewFysic), ECLI:NL:RBAMS:2019:2806

Geschil over interpretatie van onthoudingsverklaring over gebruik van de naam NewFysic.

In de onthoudingsverklaringen wordt het verweerders verboden gebruik te maken van de naam NewFysic. Dat vereist een actieve handeling. Partijen hebben bij de onthoudingsverklaring ook het gebruik in het economisch verkeer voor ogen gehad. Het lag op de weg van NewFysic om toe te lichten dat aan die bepaling de door haar bepleite

ruimere strekking moet worden gegeven, in de zin dat ook gebruik als keyword onder het verbod valt. Dat heeft zij niet gedaan.

Gezien de langdurige strijd tussen partijen en het in beide onthoudingsverklaringen opgenomen verbod voor verweerders van ieder gebruik van de naam ‘NewFysic’ in het economisch verkeer, hebben partijen voor ogen gehad, althans hebben zij in alle redelijkheid mogen begrijpen, dat verweerders de naam NewFysic op geen enkele wijze meer mocht gebruiken en aldus ook niet in een reclame-uiting.

 

Categorieën: Metatags-keywords-AdWords, Verbintenissenrecht

Tags: , , , ,