Rechtbank Amsterdam 12 mei 2014 (horloges), ECLI:NL:RBAMS:2014:2751Rechtbank Amsterdam 12 mei 2014 (horloges), ECLI:NL:RBAMS:2014:2751

Werknemer wordt op staande voet ontslagen. Voor zover van belang voor internetrecht:

Naar voorlopig oordeel van de kantonrechter is (tenminste een deel van) het bewijs onrechtmatig verkregen. Gedaagde heeft onvoldoende aannemelijk kunnen maken dat zij een concreet vermoeden had dat eiser in strijd handelde met bepalingen uit de arbeidsovereenkomst, dan wel dat hij onrechtmatige of strafbare handelingen verrichtte. Dat er veeleer sprake was van een "fishing expedition" blijkt uit het gegeven dat gedaagde het onderzoek is gestart daags nadat eiser haar had verteld dat hij bij een concurrent in dienst wilde treden.

Verder is van belang dat gedaagde zich via PC op het werk toegang heeft verschaft tot privé g-mail accounts van eiser. Daaraan doet niet af dat gedaagde bij de betreffende gegevens kon komen omdat de inloggegevens op de PC bewaard waren gebleven en zij dus niet de accounts heeft hoeven hacken (met andere woorden: het laten openstaan van de voordeur rechtvaardigt geen insluiping of diefstal!) Ook het gebruik maken van de WhatsApp berichten op de door eiser gebruikte telefoon worden als een ontoelaatbare inbreuk op diens privacy beschouwd, nu de telefoon en daarmee de betreffende berichten deels een privé karakter droegen, omdat de telefoon immers ook privé werd gebruikt, hetgeen ook was toegestaan. Voorts is van belang dat gedaagde de laptop onder valse voorwendselen heeft ingenomen.

Het bovenstaande betekent dat er sprake is van een ernstige inbreuk door gedaagde op het recht op privacy van eiser en gedaagde zich niet als goed werkgever heeft gedragen en jegens eiser onrechtmatig heeft gehandeld.

Eiser heeft aangevoerd dat, nu gedaagde de betreffende gegevens op onrechtmatige wijze heeft verkregen, deze bij de beoordeling van de dringende reden niet mee mogen worden genomen. Naar voorlopig oordeel betekent de vaststelling dat het bewijs onrechtmatig is verkregen in het algemeen niet dat de resultaten van het onderzoek in een civiele procedure buiten beschouwing moeten worden gelaten.

Wel moet voorkomen worden dat het recht op privacy van een werknemer door het (onbelemmerd) gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs ernstig zou worden uitgehold. Aangewezen middel kan zijn het toekennen van een schadevergoeding wegens het onrechtmatig handelen. Op deze wijze ontstaat er geen vrijbrief voor de werkgever om op onrechtmatige wijze gegevens te verkrijgen over een bepaalde handelwijze van een werknemer en blijft het tegelijkertijd mogelijk het gedrag van de werknemer te beoordelen met alle gegevens die boven tafel zijn gekomen.


Categorie├źn: Arbeidsrecht, Bewijs (privaatrechtelijk), nocategory, Privacy

Tags: , , , , , ,