Rechtbank Amsterdam 12 september 2012 (link naar Playboy-foto’s), LJN BX7043 (ECLI:NL:RBAMS:2012:BX7043)Rechtbank Amsterdam 12 september 2012 (link naar Playboy-foto’s), ECLI:NL:RBAMS:2012:BX7043, LJN BX7043

Geenstijl.nl had gelinkt naar naaktfoto’s bestemd voor de Playboy, die nog niet waren gepubliceerd. Is dat een openbaarmaking in auteursrechtelijke zin?


Uit jurisprudentie van het HvJ (bv. HvJ EU 15 maart 2012, zaak C-135/10, SCF) blijkt dat rekening moet worden gehouden met de omstandigheden van het geval. Van belang is met name of er sprake is van een interventie, een (nieuw) publiek en winstoogmerk.


Het plaatsen van een hyperlink, die verwijst naar de locatie op het internet waar een bepaald werk voor publiek toegankelijk is gemaakt, is in beginsel geen zelfstandige openbaarmaking. De feitelijke terbeschikkingstelling aan het publiek vindt plaats op de website waar de hyperlink naar verwijst.

In het onderhavige geval was de fotoreportage echter niet op zodanige wijze voor het publiek beschikbaar gesteld, dat deze voor publiek toegankelijk en vindbaar was. Door het plaatsen van een hyperlink op haar website heeft GeenStijl de gehele fotoreportage, die tot dan toe slechts voor een onbeduidend aantal personen vindbaar was, ontsloten. Dus: openbaarmaking.


M.b.t. portretrecht: Dat eiseres toestemming heeft gegeven om de fotoreportage in het tijdschrift en op de websites van Playboy openbaar te maken, heeft tot gevolg dat zij haar privacy in zekere mate heeft prijsgegeven. Dat ontneemt haar echter niet het belang om zich te verzetten tegen de openbaarmaking door GeenStijl. Zij heeft immers geen toestemming verleend voor openbaarmaking door anderen dan Playboy op een moment en op een wijze zoals thans heeft plaatsgevonden, te weten door middel van een link naar een website, in de context van berichten van GeenStijl met een diskwalificerende toon, nog vóór de door eiseres wel toegestane publicatie in Playboy.


Categorie├źn: Auteursrecht, Hyperlinks, nocategory, Portretrecht

Tags: , , , , , , , , , , ,