Rechtbank Amsterdam 14 mei 2020 (online energieovereenkomst), ECLI:NL:RBAMS:2020:2604

Rechtbank Amsterdam 14 mei 2020 (online energieovereenkomst), ECLI:NL:RBAMS:2020:2604

Ambtshalve toetsing energie overeenkomst op afstand wegens verstek gedaagde.

Op basis van de door eisende partij verstrekte gegevens kan er niet van worden uitgegaan dat eisende partij de overeenkomst aan gedaagde partij heeft bevestigd, zoals is vereist volgens artikel 6:230v lid 7 BW. Gelet op het voorgaande moet worden geconcludeerd dat niet (volledig) aan de verplichtingen van artikel 6:230m lid 1 BW is voldaan.

Gelet op de jurisprudentie van het HvJEU dient de sanctie daarop doeltreffend, afschrikwekkend en evenredig te zijn. Dat betekent dat de vordering, ook indien voor het overige aan de voorwaarden voor toewijsbaarheid is voldaan, niet zonder meer kan worden toegewezen. Daarvan zou immers een onjuist signaal uitgaan naar handelaren die wel volledig aan hun verplichtingen voldoen. Tegelijkertijd kan een algehele afwijzing van de vordering niet als ‘evenredig’ worden aangemerkt. Een en ander geeft de kantonrechter aanleiding de hoofdsom gedeeltelijk toe te wijzen. Afwijzing van 50% van de toewijsbaar geachte hoofdsom acht de kantonrechter onder de gegeven omstandigheden een doeltreffende, afschrikwekkende en evenredige sanctie als hiervoor bedoeld.

Categorieën: E-commerce

Tags: , , , , ,