Rechtbank Amsterdam 15 januari 2018 (foto van caravan), ECLI:NL:RBAMS:2018:133

Rechtbank Amsterdam 15 januari 2018 (foto van caravan), ECLI:NL:RBAMS:2018:133

Geschil tussen eiser Stichting en gedaagde CCC over foto van caravan.

Het staat voldoende vast dat de foto zonder toestemming van De Stichting en zonder vermelding van haar naam als maker in juni 2016 op de website is geplaatst en daarmee openbaar is gemaakt. Gelet daarop is sprake van een inbreuk op de auteurs- en persoonlijkheidsrechten van De Stichting en daarmee van onrechtmatig handelen van CCC jegens De Stichting. Eventueel ontbreken van kwade opzet aan de zijde van CCC doet hieraan niet af en ook het onbewust schenden van het auteursrecht komt voor rekening en risico van de inbreukmaker. Dat de foto geen commercieel belang heeft, zoals CCC aanvoert, maakt voor de inbreuk evenmin verschil.

De Stichting heeft voor de begroting van haar schade aangeknoopt bij de volgens haar gebruikelijke licentievergoeding en de leveringsvoorwaarden van de Fotografen-Federatie. Gelet op het feit dat de foto niet is gemaakt door een professionele fotograaf en geen commercieel belang is gemoeid met de foto – dat is althans gesteld noch gebleken – kan niet worden ingezien dat het genoemde tarief een redelijke prijs is voor het publiceren van de foto. Gelet verder op de soort foto, de (beperkte) tijd die de foto op de website van CCC heeft gestaan, het feit dat CCC heeft geprobeerd de foto van haar website te verwijderen en het feit dat partijen in onderhavig geding niet zozeer op zakelijk gebied actief zijn, maar clubs (vereniging/stichting) zijn die zich bezig houden met een(zelfde) liefhebberij, wordt geoordeeld dat onvoldoende is komen vast te staan dat De Stichting door de publicatie van de foto op de website van CCC schade heeft geleden. Het gevorderde bedrag wordt dan ook afgewezen.

Categorieën: Auteursrecht, Foto's, Hoogte schadevergoeding

Tags: , ,