Rechtbank Amsterdam 16 juli 2018 (hack bij Kaspersky), ECLI:NL:RBAMS:2018:5033

Rechtbank Amsterdam 16 juli 2018 (hack bij Kaspersky), ECLI:NL:RBAMS:2018:5033

De publicatie van het verhaal over de inbraak in het computernetwerk is voorshands onzorgvuldig. Zonder nader onderzoek waarvoor in dit kort geding geen plaats is, is slechts op basis van de verklaringen van de journalisten en de informatie uit anonieme bron onvoldoende aannemelijk dat de general manager van Kaspersky zich heeft uitgelaten over een inbraak op het computernetwerk van Kaspersky. De general manager ontkent, er geen aanwijzingen dat die inbraak heeft plaatsgevonden, en door TMG is geen eigen onderzoek gedaan naar die inbraak. Kaspersky is bovendien niet om een reactie gevraagd. Dat Kaspersky hierdoor schade heeft geleden en mogelijk nog zal lijden is voldoende aannemelijk. De berichtgeving kan (potentiële) klanten afschrikken. Een cybersecuritybedrijf dat haar eigen internetveiligheid niet in orde heeft levert commercieel zeer nadelige beeldvorming op.

Al met al is de publicatie in De Telegraaf voorshands onrechtmatig tegenover Kaspersky.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , , ,