Rechtbank Amsterdam 16 september 2011 (Ouders voor Elkaar), LJN BT6995 (ECLI:NL:RBAMS:2011:BT6995)Rechtbank Amsterdam 16 september 2011 (Ouders voor Elkaar), ECLI:NL:RBAMS:2011:BT6995, LJN BT6995

Beroep tegen afwijzing subsidie-aanvraag voor project “Ouders voor Elkaar” om steunnetwerken van ouders via internet te bouwen. Volgens verweerder is de meerwaarde van het project naast de bestaande initiatieven onvoldoende onderbouwd en is de vrijwillige inzet in het project onvoldoende aanwezig. Meerwaarde zoals aangegeven door eiser (niet te vergelijken met andere manieren voor ouders om elkaar te ontmoeten) niet voldoende gemotiveerd door verweerder weerlegd. Nu het project van eiseres echter ook gericht is op fysieke ontmoetingen tussen ouders, ziet de rechtbank niet in waarom het project niet zou aansluiten bij het van toepassing zijnde programmaonderdeel. Dat er aan de fysieke ontmoetingen digitale contacten voorafgaan, maakt dit niet anders.


Volgens de bezwaarschriftencommissie neemt verweerder een formeel standpunt in ten aanzien van de inzet van de ouders door enkel af te gaan op de gehanteerde fiscale constructie, terwijl feitelijk sprake is van inzet van vrijwilligers. Verweerder heeft in het bestreden besluit zijn standpunt gehandhaafd. Eiseres heeft ter zitting nog toegelicht dat er vier ouders zijn die als forumbeheerders optreden. Zij ontvangen een vergoeding van € 150,– per maand. Omdat eiseres een vof is, moet de vergoeding worden verloond. Er is geen arbeidsovereenkomst met hen afgesloten. Ouders die gebruik maken van het internetforum en die elkaar steunen en adviseren over opvoedingsaspecten ontvangen geen vergoeding. De rechtbank sluit zich aan bij hetgeen de bezwaarschriftencommissie op dit punt heeft overwogen. Gelet op hetgeen eiseres heeft aangevoerd heeft verweerder naar het oordeel van de rechtbank met de enkele verwijzing naar de website van eiseres en naar het feit dat de vrijwilligersinzet wordt verloond, onvoldoende gemotiveerd waarom feitelijk gezien geen sprake is van inzet van vrijwilligers. Verweerders standpunt is een formeel standpunt waarbij geen rekening is gehouden met hetgeen eiseres hier tegenover heeft ingebracht. Verweerder heeft naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende draagkrachtig gemotiveerd waarom eiseres niet in aanmerking komt voor de gevraagde subsidie. Het beroep is gegrond en het bestreden besluit komt voor vernietiging in aanmerking wegens strijd met artikel 7:12 van de Awb.


Categorieën: Bestuursrecht, Forumbeheerders, nocategory

Tags: , , , , , , , , ,