Rechtbank Amsterdam 17 augustus 2015 (foto op website), ECLI:NL:RBAMS:2015:5868

Rechtbank Amsterdam 17 augustus 2015 (foto op website), ECLI:NL:RBAMS:2015:5868

Gedaagden hebben erkend dat zonder toestemming van eiseres een foto, waarvan eiseres de auteursrechthebbende is, gebruikt is op hun website voor de duur van zeven maanden. Voor het plaatsen van deze foto is betaald noch een link- of bronvermelding vermeld. Daarmee staat inbreuk op het auteursrecht toebehorend aan eiseres vast.

Of gedaagden hiermee schadeplichtig zijn, hangt af of de schade hun kan worden toegerekend. Dat is het geval, indien deze inbreuk te wijten is aan haar schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

In geval van een professionele partij wordt niet snel aangenomen dat de inbreuk niet toegerekend dient te worden. Gedaagden zijn professionele partijen. Zij hebben de foto gebruikt in de uitoefening van hun bedrijf. Het gaat niet om een particulier die voor eigen gebruik een foto – al dan niet per abuis – op internet heeft geplaatst. Derhalve is het gedaagden toe te rekenen dat de foto van eiseres gedurende zeven maanden onrechtmatig op hun website heeft gestaan. Gedaagden weten of behoren te weten, dit temeer nu zij veelvuldig vergoedingen voor foto’s aan fotoagentuur (contracts-)partijen betalen, dat voor online gebruik van een foto een vergoeding dient te worden betaald.

Eiseres heeft gedaagden laten aanschrijven. Uit dit schrijven blijkt dat eiseres voor rechtmatig gebruik van de foto een tarief van € 360,00 euro zou hanteren. Eiseres heeft onvoldoende gemotiveerd waarom zij bij dagvaarding het hogere bedrag van € 499,00 vordert. Het voorgaande leidt ertoe dat de schade zal worden toegewezen tot een bedrag van € 360,00.

Categorieën: Auteursrecht, Foto's, Hoogte schadevergoeding

Tags: , , , , ,