Rechtbank Amsterdam 17 februari 2010 (Diginotar vs. bedrijvendatabank), LJN BN0310 (ECLI:NL:RBAMS:2010:BN0310)Rechtbank Amsterdam 17 februari 2010 (Diginotar vs. bedrijvendatabank), ECLI:NL:RBAMS:2010:BN0310, LJN
**BN0310**

Voor zover voor internetrecht van belang: In het onderhavige geval is in geschil of de algemene voorwaarden ter hand zijn gesteld. Vast staat evenwel dat de door De Bedrijvendatabank voor akkoord ondertekende offerte een verwijzing naar de vindplaats van de algemene voorwaarden op internet bevat. Het op digitale wijze verschaffen van informatie is tegenwoordig geenszins ongebruikelijk. Mede gelet op de aard van de door De Bedrijvendatabank gevoerde onderneming, een op digitaal verkeer gericht bedrijf, is de rechtbank van mening dat in het onderhavige geval het op elektronische wijze beschikbaar stellen van de algemene voorwaarden gelijkwaardig geacht kan worden aan de feitelijke terhandstelling daarvan als genoemd in artikel 6:234 lid 1 sub BW.


Categorie├źn: Algemene voorwaarden, nocategory

Tags: , , , ,