Rechtbank Amsterdam 18 december 2013 (DNK), ECLI:NL:RBAMS:2013:8642Rechtbank Amsterdam 18 december 2013 (DNK), ECLI:NL:RBAMS:2013:8642

Op de voorpagina van de website van gedaagde DNK zijn zonder toestemming artikelen zijn verschenen die afkomstig zijn van Trouw en De Volkskrant.


DNK heeft erop gewezen dat haar website een ‘user-generated-content platform’ is. DNK plaatste dus zelf geen enkel artikel, het plaatsen van artikelen gebeurde door haar gebruikers op hun eigen sublogs. Sommige van de op de sublogs geplaatste artikelen werden door een volledig geautomatiseerd algoritme (dat artikelen selecteerde op basis van populariteit en senioriteit) op de hoofdpagina van de website doorgeplaatst. DNK wist daarom niet dat de artikelen van Trouw en De Volkskrant op de hoofdpagina van haar website stonden. Er werd alleen actief door DNK ingegrepen om zaken die in strijd waren met de eigen richtlijnen aan te passen, zoals bijvoorbeeld het verwijderen van artikelen waarmee inbreuk werd gemaakt op auteursrechten.


Echter, DNK had de mogelijkheid had om het algoritme zodanig aan te passen dat inbreukmakende artikelen van het algoritme werden uitgesloten, maar zij heeft van deze mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt omdat de software daarvoor te duur was. De rechtbank is van oordeel dat DNK aldus het algoritme heeft bedacht, heeft toegepast en in staat was om dit aan te passen zodat vastgesteld kan worden dat DNK controle had over de van andere afkomstige informatie. DNK kan dus niet gezien worden als een neutrale dienstverlener in de zin van artikel 14 Reh en artikel 6:196c lid 4 BW. DNK is dus aansprakelijk voor inbreuk op auteursrecht.


Categorieën: Auteursrecht, nocategory, Notice-and-take-down, Positie tussenpersonen

Tags: , , , , , , , , , ,