Rechtbank Amsterdam 18 december 2013 (sociaal mediaverbod), ECLI:NL:RBAMS:2013:8660Rechtbank Amsterdam 18 december 2013 (sociaal mediaverbod), ECLI:NL:RBAMS:2013:8660

Eiser is een vastgoedmagnaat en heeft verschillende projecten in Ghana. Journaliste heeft verschillende artikelen geschreven over eiser waarin ze beschrijft dat hij verdacht wordt van seksueel misbruik van een of meerdere minderjarige meisjes. Deze artikelen zijn op internet gepubliceerd en door de verschillende media opgepakt. Eiser vordert een verbod voor de journaliste om nog langer in publicaties en /of in sociale media in hem in verband te brengen met pedofilie, corruptie, bedreiging en/of andere misdrijven (dit alles onder een dwangsom). Daarnaast vordert eiser een rectificatie.Indien de vorderingen van eiser zouden worden toegewezen, zou dit een beperking inhouden van het in artikel 10 EVRM neergelegde grondrecht van journaliste op de vrijheid van meningsuiting. Dit recht kan slechts worden beperkt, indien dit bij wet is voorzien (bijvoorbeeld art. 6:162) en noodzakelijk is in een democratische samenleving, bijvoorbeeld ter bescherming van de goede naam en de recht van de anderen. Of dit het geval is kan alleen worden beantwoord na een afweging van alle wederzijdse, in beginsel gelijkwaardige, belangen. Het belang van de journaliste is er in gelegen dat zij als journaliste in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend en waarschuwend zich moet kunnen uitlaten over misstanden die de samenleving raken. Belang van eiser is dat zijn persoon niet lichtvaardig wordt blootgesteld aan verdachtmakingen en dat zijn privacy niet onnodig wordt geschonden.


De voorzieningenrechter is van oordeel dat de verdenkingen jegens eiser zoals opgenomen in het door de journaliste gepubliceerde artikel in 2012 voldoende steun vond in het feitenmateriaal dat journaliste op dat moment ter beschikking stond. Om deze reden valt de belangenafweging in het voordeel uit van journaliste zodat het artikel niet onrechtmatig kan worden geacht.


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , ,