Rechtbank Amsterdam 18 juni 2018 (Tickets4U), ECLI:NL:RBAMS:2018:4237

Rechtbank Amsterdam 18 juni 2018 (Tickets4U), ECLI:NL:RBAMS:2018:4237

Gedaagde heeft 8 tickets bij Tickets4U, gekocht voor een evenement, maar wilde ze eigenlijk niet kopen. Gedaagde voert echter terecht aan dat Tickets4U niet heeft voldaan aan de eisen van artikel 6:230v lid 3 BW.

Uit de door Tickets4U overgelegde uitdraai van de website volgt niet dat aan de wettelijke vereisten is voldaan. Op de webpagina aangeduid met nummer 12, betreffende stap 5, is te lezen: Hieronder staat een overzicht van uw bestelgegevens. Controleer of deze gegevens juist zijn. U kunt wijzigingen aanbrengen door op ‘vorige’ te klikken. Als u op ‘order bevestigen’ klikt, zal de order verzonden worden. Daarna worden de gegevens en de kosten van de tickets weergegeven, gevolgd door de knop ‘order bevestigen’. Nergens in het bestelproces wordt vermeld dat het bevestigen van de order, hetgeen gelijk is te stellen aan het plaatsten van een bestelling, een betalingsverplichting meebrengt. Tickets4U heeft in reactie op het beroep door gedaagde op het bepaalde in artikel 6:230v BW geen verdere toelichting gegeven dan dat zij heeft verwezen naar de hiervoor aangehaalde tekst en de opgesomde gegevens in afbeelding 12. Daarmede heeft Tickets4U niet voldoende aangevoerd om aan te nemen dat is voldaan aan het vereiste dat gedaagde het aanbod niet kon aanvaarden dan nadat hem op niet voor misverstand vatbare wijze duidelijk was gemaakt dat de bestelling een betalingsverplichting inhield.

Gedaagde komt gelet op het voorgaande – en nu in artikel 6: 230v lid 3 BW voorts is bepaald dat een overeenkomst die in strijd met lid 3 tot stand komt, vernietigbaar is – een beroep op vernietiging toe.

Categorieën: E-commerce

Tags: , , ,