Rechtbank Amsterdam 18 maart 2015 (zorgplicht gokaanbieder), ECLI:NL:RBAMS:2015:1452

Rechtbank Amsterdam 18 maart 2015 (zorgplicht gokaanbieder), ECLI:NL:RBAMS:2015:1452

Het beeld van de rechtbank is dat deelnemen aan kansspelen op afstand maatschappelijk geaccepteerd is, dat tegen bonafide – hoewel zonder vergunning handelende – aanbieders niet wordt opgetreden en dat de wetgever zich ervan bewust is dat nadere regelgeving vereist is maar dat die tot op heden is uitgebleven. Onder deze omstandigheden kan niet worden volgehouden dat volgens de huidige maatschappelijke opvatting het gelegenheid bieden tot deelname aan kansspelen op afstand zonder vergunning, als maatschappelijk onwenselijk of illegaal of strafwaardig wordt gezien. Dit betekent dat het ontbreken van de vereiste vergunning, overeenkomstig de hiervoor vermelde rechtspraak, niet leidt tot vernietigbaarheid van de overeenkomst. Om dezelfde reden kan ook niet worden gezegd dat de overeenkomst in strijd zou zijn met de openbare orde of goede zeden. De overeenkomst tussen eiser en Unibet is derhalve niet nietig of vernietigbaar.

Op Unibet rust naar ongeschreven recht een algemene zorgplicht jegens haar wederpartijen. Die ongeschreven, open norm moet worden geduid en concreet gemaakt voor dit geval. Gelet op het product dat zij aanbiedt – kansspelen – ziet de zorgplicht van Unibet in dit geval ook op het voorkomen van gokverslaving c.q. problematisch gokken. Unibet dient gokkers in enige mate tegen zichzelf in bescherming te nemen. In algemene zin kan niet worden aangegeven hoe ver die zorgplicht strekt. Van geval tot geval zal moeten worden beoordeeld of in een bepaalde concrete situatie de aanbieder van kansspelen voldoende oog heeft gehad voor de belangen van een deelnemer aan die spelen en of hij na een juiste afweging van die belangen adequaat heeft gehandeld.

In casu onvoldoende grond om aan te nemen dat Unibet haar zorgplicht jegens eiser heeft geschonden.

Categorieën: Gokken op internet

Tags: , , ,