Rechtbank Amsterdam 18 mei 2017 (qua kleur), ECLI:NL:RBAMS:2017:3349

Rechtbank Amsterdam 18 mei 2017 (qua kleur), ECLI:NL:RBAMS:2017:3349

Verdachte heeft op Facebook het bericht “Als al die apekoppen het hier zo erg vinden, laten ze dan oprotten naar een land waar ze qua kleur niet opvallen” geplaatst en gedeeld. Een op Facebook geplaatst bericht moet worden aangemerkt als een geschrift. Gelet op de verklaring van verdachte op de terechtzitting is de rechtbank van oordeel dat aan de vereisten van openbaarheid en opzet op de openbaarheid is voldaan.

Verdachte gebruikt in zijn bericht de woorden ‘al die apekoppen’. Hij heeft niet willen verklaren wie hij daarmee heeft bedoeld. Naar het oordeel van de rechtbank kunnen deze woorden niet anders worden uitgelegd dan als betrekking hebbend op personen met een donkere huidskleur. Dit ook omdat verdachte in zijn uitlating eraan heeft toegevoegd “(…) waar ze qua kleur niet opvallen (cursief rechtbank)”.

Het voorgaande in onderlinge samenhang beziend is de rechtbank van oordeel dat verdachte zich heeft uitgelaten over een groep mensen, te weten negroïde personen, wegens hun ras.

De rechtbank is voorts van oordeel dat de uitlating op zichzelf een beledigend karakter heeft. De term ‘apekoppen’ is een laatdunkende manier van spreken over negroïde personen. Vervolgens laat verdachte in zijn uitlating weten dat deze groep wat hem betreft niet welkom is in Nederland. Het woord ‘oprotten’ laat daar geen twijfel over bestaan. Daarmee heeft de uitlating van verdachte de strekking om de groep negroïde personen bij het publiek in een kwaad daglicht te stellen. Er zijn geen omstandigheden (zoals publiek debat, geloofsovertuiging of artistieke expressie) gebleken die maken dat de context waarin de uitlating is gedaan, het beledigende karakter van de uitlating wegneemt. Tot slot is ook voldaan aan het vereiste dat het opzet van verdachte gericht is geweest op het beledigende karakter van de uitlating. In ieder geval, zo is de rechtbank van oordeel, heeft verdachte bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat zijn uitlating een beledigend karakter draagt.

Volgt veroordeling tot € 300 geldboete.

Categorieën: Belediging (strafrecht), Sociale netwerksites

Tags: , , , ,