Rechtbank Amsterdam 18 mei 2017 (racistische belediging), ECLI:NL:RBAMS:2017:3352

Rechtbank Amsterdam 18 mei 2017 (racistische belediging), ECLI:NL:RBAMS:2017:3352

Een op Twitter geplaatst bericht moet worden aangemerkt als een geschrift. Verdachte heeft op Twitter en dus in het openbaar, de uitlating geplaatst en gedeeld “@ [slachtoffer] lekker oprotten uit dit land jij leve KKK. Dit bericht laat ten eerste aan aangeefster weten dat zij volgens verdachte niet welkom is in Nederland. Door het woord ‘oprotten’ te gebruiken wordt die onsympathieke boodschap kracht bij gezet. Met het tweede deel van de uitlating refereert verdachte aan de Ku Klux Klan en hun weerzinwekkende praktijken. Het behoeft geen betoog dat dit voor aangeefster  een zeer grievende uitlating is. Naar het oordeel van de rechtbank is hiermee bewezen dat de uitlating in zijn geheel bezien aangeefster in haar eer en goede naam aantast en dus beledigend is, waar bovendien een racistisch element bij komt.

Vrijspraak van ten laste gelegde aanzetten tot discriminatie en/of geweld, omdat art. 137d Sr. enkel toepasbaar is op meerdere mensen en niet ook op één individueel persoon.

Volgt veroordeling tot € 250 geldboete.

Categorieën: Belediging (strafrecht), Discriminatie, Twitter

Tags: , , , , , ,