Rechtbank Amsterdam 18 oktober 2011 (bewijs leeftijd), LJN BT8424 (ECLI:NL:RBAMS:2011:BT8424)Rechtbank Amsterdam 18 oktober 2011 (bewijs leeftijd), ECLI:NL:RBAMS:2011:BT8424, LJN BT8424


Een deel van de bij verdachte aangetroffen afbeeldingen is door de zedenpolitie aangemerkt als kinderpornografisch. Met de raadsman is de rechtbank van oordeel dat uit jurisprudentie van de Hoge Raad kan worden afgeleid dat een proces-verbaal waarin slechts staat dat de aangetroffen afbeeldingen kunnen worden aangemerkt als kinderpornografisch, zonder dat daarbij wordt aangegeven op grond waarvan tot die conclusie is gekomen, niet kan bijdragen aan het bewijs (HR 7 december 2004, ECLI:NL:RBAMS:2011:BT8424, LJN AQ8936). De rechtbank is anders dan de raadsman echter van oordeel dat in het onderhavige dossier wel degelijk voldoende duidelijk is beschreven op grond waarvan de verbalisant tot de conclusie is gekomen dat de afbeeldingen kunnen worden aangemerkt als kinderpornografisch. De verbalisant, dienstdoende bij Bureau Zedenpolitie, heeft de leeftijd van de jongens op de door haar bekeken afbeeldingen geschat op 12 tot 17 jaar en heeft daarbij aangegeven hoe zij tot deze schatting is gekomen. Met betrekking tot de in de slaapkamer aangetroffen afbeeldingen is zij tot deze schatting gekomen op basis van de (geslachts)ontwikkeling en de lichaamsbouw van de jongens. De leeftijd van de jongens op de afbeeldingen die op de computer zijn aangetroffen is geschat aan de hand van de lichaams- en geslachtskenmerken van de genoemde jongens. Bij de nader omschreven afbeeldingen zijn de leeftijden van de jongens bovendien nader gespecificeerd. De afbeeldingen waarbij twijfel over de leeftijd bestond zijn door de verbalisant niet als kinderporno aangemerkt.


De rechtbank acht bewezen dat verdachte opzet heeft gehad op het bezit van kinderporno. Verdachte was volgens zijn eigen verklaring speciaal geïnteresseerd in afbeeldingen van jonge jongens en bezocht daarom ook vooral internetsites die daarop gericht waren. Dit blijkt ook uit de namen van de bestanden die op zijn computer zijn aangetroffen, zoals "young gays", "cute and sexy gay boys" en "free teenboys". Op grond hiervan en gelet op het downloadgedrag van verdachte dat eruit bestond dat hij de afbeeldingen op zijn computer downloadde, terwijl hij zelf ging slapen, welk gedrag niet als ‘terughoudend surfgedrag’ is te bestempelen, is de rechtbank van oordeel dat bewezen kan worden dat de opzet van verdachte (mede) was gericht op afbeeldingen van jongens beneden de 18 jaar. Dus: opzet, en niet slechts voorwaardelijk opzet.


Categorie├źn: Kinderporno, nocategory

Tags: , , ,