Rechtbank Amsterdam 19 april 2017 (laat ondertitels vrij), ECLI:NL:RBAMS:2017:2353

Rechtbank Amsterdam 19 april 2017 (laat ondertitels vrij), ECLI:NL:RBAMS:2017:2353

Gedaagde Brein heeft eiser stichting Laat Ondertitels Vrij (SLOV) het volgende geschreven:

“Wij hebben geconstateerd dat u, zonder toestemming van de auteursrechthebbenden, ondertitels vervaardigt. Deze ondertitels worden geüpload naar verschillende media op het internet en het usenet en kunnen door gebruikers van deze media worden gedownload. De ondertitels zijn bedoeld om te worden toegevoegd aan videobestanden, die doorgaans ook uit illegale bron verkregen zijn. (…)”

Rechtbank: Voor de vervaardiging en de openbaarmaking van ondertitels is in beginsel toestemming nodig van de rechthebbende op het filmwerk. Ondertitels kunnen weliswaar een zelfstandig werk zijn, maar dat brengt op zichzelf niet met zich dat om die reden geen toestemming van de auteursrechthebbende op het filmwerk moet worden gevraagd voor de vervaardiging en openbaarmaking van ondertitels (artikel 10 lid 2 Aw). Het vervaardigen en openbaar maken van ondertitels zonder toestemming van de auteursrechthebbende op het filmwerk is derhalve een inbreukmakende handeling.

Categorieën: Auteursrecht, Downloaden / uploaden, Filmpjes op internet, Usenet

Tags: , , , , , , ,