Rechtbank Amsterdam 19 januari 2012 (no name no shame), LJN BV2087 (ECLI:NL:RBAMS:2012:BV2087)Rechtbank Amsterdam 19 januari 2012 (no name no shame), ECLI:NL:RBAMS:2012:BV2087, LJN BV2087


Uitzending van Tros-programma “Opgelicht?!” waarin eiser als ex-partner herkenbaar in beeld is gebracht en in verband wordt gebracht met oplichtingspraktijken van een vrouw. Botsing tussen portretrecht en recht op bescherming van persoonlijke levenssfeer van eiser aan de ene kant en recht op vrijheid van meningsuiting van gedaagde Tros aan de andere kant.


Voor de in de uitzending geuite suggestie dat eiser betrokken is geweest bij de oplichtingspraktijken van zijn ex-partner is voldoende steun in het beschikbare feitenmateriaal aanwezig. Dat betekent dat het belang van de Tros om eiser herkenbaar in beeld te brengen zwaarder weegt dan de inbreuk die daarmee op de persoonlijke levenssfeer van eiser wordt gemaakt. Hierbij verdient het opmerking dat de naam van eiser niet wordt genoemd in de uitzending, zodat niet aannemelijk is dat de uitzending via internet aan eiser zal worden nagedragen.


Categorieën: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Portretrecht, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , , , , ,