Rechtbank Amsterdam 19 januari 2017 (Cabin Attendant KLM), ECLI:NL:RBAMS:2017:321

Rechtbank Amsterdam 19 januari 2017 (Cabin Attendant KLM), ECLI:NL:RBAMS:2017:321

Geschil naar aanleiding van ontslag op staande voet. Verzoekster heeft naast haar werk bij KLM een eigen bedrijf genaamd FLP.

De ziekmelding van verzoekster in de zomer van 2015 was vanwege psychische klachten. Met dergelijke klachten is een verblijf binnenshuis niet verplicht, mits er aan de controlevoorschriften wordt voldaan. KLM heeft wel aangevoerd dat verzoekster op bepaalde tijden thuis moest zijn, maar heeft niet duidelijk gemaakt op welke dagen en tijdstippen verzoekster in strijd met deze voorschriften heeft gehandeld, zodat zij op dit punt onvoldoende heeft gesteld. KLM heeft betoogd dat verzoekster in 2015 druk bezig was met werkzaamheden voor FLP, wederom met verwijzing naar de berichten op Facebook. Verzoekster heeft daarover verklaard dat zij bewust positieve berichten heeft verspreid op Facebook in de periode dat het slecht met haar ging, met het oog op de marketing voor FLP. Daarvoor is het van belang dat je op social media uitstraalt dat je een gezond en succesvol leven leidt. Die uitstraling wilde ze blijven behouden. Hoewel zij begrijpt dat dit anders kan worden uitgelegd, is er geen sprake geweest van werkzaamheden voor FLP gedurende de periode van ziekte. Volgens verzoekster betreffen het bovendien posts naar het afgeschermde gedeelte van haar Facebookaccount, waartoe KLM geen toegang heeft. De kantonrechter oordeelt dat verzoekster met de publicatie van de foto’s de indruk heeft gewekt dat zij druk bezig was met allerlei activiteiten, terwijl zij zich bij KLM ziek had gemeld. Dit is niet verstandig geweest, hetgeen verzoekster zelf ook heeft toegegeven. Desalniettemin acht de kantonrechter dit niet voldoende om hieraan de conclusie te verbinden dat verzoekster zich in genoemde periode ten onrechte ziek heeft gemeld. KLM heeft desgevraagd verklaard dat zij geen bedrijfsarts heeft ingeschakeld naar aanleiding van de ziekmelding in 2015. Het was destijds bij haar bekend dat verzoekster , die bij KLM een aanstelling heeft van 50%, ook werkte voor FLP. Dat KLM in 2016 is gaan twijfelen aan de arbeidsongeschiktheid van verzoekster in 2014 en 2015 is niet goed te begrijpen. Of deze twijfel terecht is en verzoekster destijds in staat was om haar werk voor KLM te verrichten, kan thans niet meer objectief worden vastgesteld. De door KLM overgelegde berichten en foto’s zijn daarvoor niet voldoende. De berichten en foto’s die verzoekster op social media heeft gepubliceerd geven niet per se de werkelijkheid weer. Het kan niet worden uitgesloten dat verzoekster daarmee – zoals zij ook aanvoert – een imago van zichzelf als gelukkige, succesvolle, gezonde en actieve vrouw heeft willen creëren en in stand heeft willen houden, ook in de periodes dat het niet goed met haar ging. Deze gedragingen leveren geen dringende reden op voor een ontslag op staande voet.

Categorieën: Arbeidsrecht, Sociale netwerksites

Tags: , , , ,