Rechtbank Amsterdam 19 januari 2017 (purser KLM), ECLI:NL:RBAMS:2017:317

Rechtbank Amsterdam 19 januari 2017 (purser KLM), ECLI:NL:RBAMS:2017:317

Geschil naar aanleiding van ontslag op staande voet.

KLM verwijt verzoeker ten slotte dat hij de regels die gelden voor Social Media heeft overtreden: op een promotiefilmpje voor FLP op Youtube is verzoeker te zien in KLM-uniform. Ook zijn de naam en afbeeldingen van KLM gebruikt in het promoten van het bedrijf van verzoeker en zijn echtgenote, zoals in het FLP-magazine ‘Forever’ van januari 2016. Dit is in strijd met de gedragsregels en de CAO. Verzoeker heeft daar tegen ingebracht dat het internet vol staat met vergelijkbare uitingen van collega’s die foto’s in uniform plaatsen op social media en daarin commerciële activiteiten promoten. Hij heeft verwezen naar een groot aantal producties. Nu het beleid dat KLM stelt te hanteren kennelijk op grote schaal niet wordt nageleefd, moet dit beleid worden herijkt, vindt verzoeker .

Op één van de door KLM overgelegde foto’s en screenshots is verzoeker te zien in uniform. Op een andere foto is het KLM-logo te zien. Naar het oordeel van de kantonrechter is daarmee onvoldoende aangetoond dat verzoeker deze foto’s doelbewust heeft ingezet voor werkzaamheden voor FLP. Dat de goede naam van KLM is geschaad door gedragingen van verzoeker , is niet aangetoond. Van reclame voor producten of doelstellingen, waarbij op enigerlei wijze verband is gelegd met KLM of de dienstbetrekking van verzoeker met KLM, is onvoldoende gebleken. Evenmin is gebleken van ge- of misbruik van de door verzoeker geplaatste foto’s. verzoeker heeft bovendien tal van foto’s overgelegd die op het internet circuleren, van collega’s die op alle mogelijke manieren en in verschillende context – in KLM-uniform te zien zijn. Het beleid dat KLM stelt te voeren, wordt daarmee op grote schaal overtreden en kennelijk niet consequent gehandhaafd. Dit leidt tot onduidelijkheid voor de medewerkers. Een eventuele overtreding van dit beleid kan verzoeker daarom niet voldoende ernstig worden verweten en is geen grond voor een ontslag op staande voet.

Categorieën: Arbeidsrecht, Filmpjes op internet, Sociale netwerksites

Tags: , , ,