Rechtbank Amsterdam 2 april 2014 (kleding), ECLI:NL:RBAMS:2014:1822Vz Rechtbank Amsterdam 2 april 2014 (kleding.com
), ECLI:NL:RBAMS-2014-1822

Onderwerp van geschil is niet het gebruik van “kleding.com” als domeinnaam, maar het gebruik daarvan als handelsnaam. Anders dan bij domeinnamen is bij het gebruik van “kleding.nl” als handelsnaam de toevoeging ‘.nl’ niet een voor het raadplegen van een website (als het om een Nederlands internetadres gaat) technisch noodzakelijke toevoeging, maar een integraal onderdeel van de handelsnaam “kleding.nl”.


De voorzieningenrechter is van oordeel dat, mede gelet op de wijze waarop kleding.nl aan het publiek wordt gepresenteerd, wel sprake is van een handelsnaam met een zeker onderscheidend vermogen. Verder acht de voorzieningenrechter bij de beoordeling van het verwarringsgevaar mede van belang dat de bedrijfsactiviteiten van beide partijen, dus van kleding.nl en kleding.com, gelijk zijn en zij zich (daarom) richten tot hetzelfde publiek. In dit geval heeft gedaagde, kleding.com, gekozen voor een handelsnaam die zodanig gelijkend is op “kleding.nl” dat sprake is van verwarringsgevaar. In dit verband merkt de voorzieningenrechter nog op dat ‘.nl’ en ‘.com’ in een handelsnaam weliswaar, zoals hiervoor reeds opgemerkt, niet als voor de raadpleging van een website noodzakelijke toevoeging gelden, maar door het publiek waar beide ondernemingen zich op richten wel beide zullen worden herkend als domeinnaamexistenties. Juist door het gebruik van een handelsnaam die deels een beschrijvende term (kleding) bevat en wordt aangevuld met een toevoeging die behoort tot dezelfde categorie begrippen als waarmee de eerdere gebruiker zijn handelsnaam een onderscheidend karakter heeft gegeven, ontstaat verwarringsgevaar. Dit geldt temeer omdat de existenties ‘.nl’ en ‘.com’ in het Nederlandse internetverkeer zodanig veelvuldig gebruikt worden dat het verschil tussen die beide toevoegingen in een handelsnaam minder snel zal opvallen.


Met betrekking tot oneerlijke handelspraktijken en/of misleidende reclame door gedaagde:


Gedaagde suggereert met het gebruik van de zin “Kleding.COM biedt je het grootste aanbod” dat op haar site het grootste aanbod van online kleding staat. De uitdrukking “Alle kleding online vanaf nu onder een dak bij Kleding.COM” bevat de suggestie dat er elders op internet geen online kleding te koop wordt aangeboden die niet ook via de zoekmachine van gedaagde gevonden kan worden. Eenzelfde suggestie gaat uit van de zin “Onze zoekmachine zoekt overal”. Op deze wijze zal een gemiddelde lezer deze beweringen dan ook interpreteren. Gedaagde heeft de juistheid daarvan niet aangetoond. Nu het gaat om concrete en meetbare beweringen, kan geen beroep worden gedaan op overdrijving als reclamemiddel.


Categorieën: Domeinnamenrecht, Handelsnaamrecht, nocategory

Tags: , , , , , ,