Rechtbank Amsterdam 2 december 2009 (Rhea vs. Watersport BV), LJN BL6788 (ECLI:NL:RBAMS:2009:BL6788)Rechtbank Amsterdam 2 december 2009 (Rhea vs. Watersport BV), ECLI:NL:RBAMS:2009:BL6788, LJN BL6788

Voor zover voor internetrecht van belang: Zijn de op de website van Rhea geplaatste teksten onrechtmatig jegens Watersport?


Een publicatie op internet kan voor de toepassing van het recht op vrijheid van meningsuiting op één lijn worden geplaatst met een perspublicatie (HR 18 januari 2008, NJ 2008, 274 (Van Gasteren/Hemelrijk).


Rhea insinueert dat zich problemen voordoen met de aanbetaling bij aankoop van een sloep bij Watersport BV en wijst op de mogelijkheid dat consumenten heel lang zullen moeten wachten op hun sloep. De rechtbank acht deze uitlatingen onrechtmatig.


De stelling van Rhea dat alle beweringen op haar website juist zijn en dat zij deze allemaal kan onderbouwen met getuigenverklaringen acht de rechtbank in dit verband te algemeen. Van Rhea mag worden verlangd dat zij dergelijke uitlatingen zorgvuldig onderbouwt en formuleert, met name omdat deze uitlatingen ernstige gevolgen kunnen hebben voor de verkoop van de motorsloep voor Watersport.


De rechtbank is van oordeel dat de mededelingen van B op de website van Rhea in zijn hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen worden toegeschreven aan Rhea. Voorts heeft te gelden dat ook met betrekking tot waardeoordelen een voldoende feitelijke basis moet bestaan voor de desbetreffende uiting, omdat zelfs een waardeoordeel excessief en daarom onrechtmatig kan zijn indien elke feitelijke basis daarvoor ontbreekt (HR 18 januari 2008, NJ 2008, 274).


Daar de rechtbank heeft geconcludeerd dat de publicatie op de website van Rhea onrechtmatig is, is zij van oordeel dat het feit dat Rhea een zoekwoord als adword aan haar advertentie heeft gelinkt met het doel om het relevante publiek te wijzen op deze onrechtmatige publicatie ook onrechtmatig kan worden geacht.


Verder wordt Rhea gelast de gesponsorde link die verschijnt wanneer het adword [A] wordt ingetypt en die naar de website van Rhea verwijst te wijzigen in “[A] 10.35 Productie hervat! Lees de rectificatie!” en deze link ten minste zes weken onafgebroken in stand te houden.


Categorieën: Metatags-keywords-AdWords, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , , , , , ,