Rechtbank Amsterdam 2 december 2016 (hotel receptionist), ECLI:NL:RBAMS:2016:7959

Rechtbank Amsterdam 2 december 2016 (hotel receptionist), ECLI:NL:RBAMS:2016:7959

Aan verdachte is ten laste gelegd dat hij opzettelijk creditcardgegevens, in elk geval enig goed, zich wederrechtelijk heeft toegeëigend. Creditcardgegevens vallen echter niet onder het begrip ‘goed’, maar onder het begrip ‘gegevens’ zoals weergegeven in artikel 80quinquies van het Wetboek van Strafrecht. Met de keuze voor de aanduiding ‘gegevens’ heeft de wetgever tot uitdrukking willen brengen dat het begrip ‘gegevens’ onderscheiden moet worden van het begrip ‘goed’, zoals gebruikt in onder andere artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht. Volgens de Hoge Raad geldt daarbij individualiseerbaarheid als criterium, namelijk dat zodra de één de feitelijke macht over een goed heeft verkregen, de ander deze is verloren (vgl. ECLI:NL:HR:1996:ZD0584 (computergegevens)  en ECLI:NL:HR:2012:BQ9251(Runescape)). Daarvan is bij het zich wederrechtelijk toe-eigenen van creditcardgegevens, zoals in het onderhavige geval, geen sprake. Verdachte dient dan ook van dit feit te worden vrijgesproken.

Blijkens het proces-verbaal van bevindingen heeft de verbalisant, die de woning van verdachte betrad, in de slaapkamer van verdachte een laptop aangetroffen terwijl deze open stond. Op het scherm van de laptop heeft de verbalisant gezien dat de programma’s Sendblaster Pro, Gr3eNoX Exploit Scanner, Havij en een phishingwebsite actief waren. Hierdoor ontstond bij de verbalisant het vermoeden dat met deze laptop strafbare gedragingen werden uitgevoerd. De rechtbank ziet geen aanleiding te twijfelen aan de bevindingen van de verbalisant en gaat dan ook voorbij aan de stelling van de raadsman, dat de verbalisant een onderzoek aan de laptop moet hebben verricht om de programma’s te kunnen zien. Uit het voorgaande blijkt dat de verbalisant, terwijl hij rechtmatig zoekend rondkeek op zoek naar verdachte in zijn slaapkamer, op heterdaad is gestuit op een strafbaar feit, op grond waarvan hij de bevoegdheid kreeg om de laptop in beslag te nemen en te onderzoeken.

Categorieën: Computercriminaliteit, E-mail, Goedsdiscussie in het strafrecht, Oplichting, Strafvordering

Tags: , , , , , , , , , , ,