Rechtbank Amsterdam 2 juli 2013 (geen teruggave hardware), ECLI:NL:RBAMS:2013:3947Rechtbank Amsterdam 2 juli 2013 (geen teruggave hardware), ECLI:NL:RBAMS:2013:3947

Verzoek om hardware (computers en harddisks) na verwijdering van strafbaar materiaal dat daarop in aangetrokken, met daarop privéfoto’s van onder meer verdachtes huwelijk en kinderen, terug te mogen ontvangen.


De rechtbank is van oordeel dat nu met betrekking tot de in beslag genomen voorwerpen het bewezenverklaarde is begaan en zij van zodanige aard zijn, dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang, deze voorwerpen aan het verkeer dienen te worden onttrokken. Het verzoek tot teruggave van de computers en harddisks met daarop de privéfoto’s van verdachte nadat het pornografisch materiaal dat daar ook op staat is verwijderd, wijst de rechtbank af. De rechtbank wijst op de Aanwijzing kinderpornografie (artikel 240b Sr) (2010A025), gepubliceerd in Staatscourant 2010, nr. 19121, meer in het bijzonder paragaaf 4.8 van deze Aanwijzing. Verdachte heeft ervoor gekozen om zijn privéafbeeldingen en strafbare pornografische afbeeldingen op dezelfde gegevensdragers op te slaan. Het risico dat de gegevensdragers zouden worden vernietigd komt geheel en al voor zijn rekening. Naast de juridische bezwaren zijn er praktische bezwaren om aan het verzoek van verdachte tegemoet te komen. Zo is het voor de politie onbegonnen werk om na te gaan welke afbeeldingen die op de in beslag genomen gegevensdragers staan wel en welke niet strafbaar zijn.


Categorieën: Hardware, nocategory

Tags: , , , , , ,