Rechtbank Amsterdam 2 juni 2008 (semi-openbaar karakter), LJN BD2977. (ECLI:NL:RBAMS:2008:BD2977)

Rechtbank Amsterdam 2 juni 2008 (semi-openbaar karakter), LJN BD2977. (ECLI:NL:RBAMS:2008:BD2977)

Onmiskenbaar beledigende en onnodig grievende uitlatingen op internetforum. De woorden waarmee aan de verschillende raciale, religieuze of  anderszins te categoriseren groepen wordt gerefereerd, tasten de waardigheid en menselijkheid van deze groepen op wie ze betrekking hebben op onaanvaardbare wijze aan. Dit betekent echter nog niet zonder meer dat een strafrechtelijke veroordeling de juiste manier is op dergelijke uitlatingen te reageren. Het opzet in art. 137c Sr. dient echter op alle bestanddelen van de delictsomschrijving te zijn gericht, dus ook op het in het openbaar doen van de uitlatingen. Naar het oordeel van de rechtbank dient onderscheid te worden gemaakt tussen informatie die ongevraagd op je wordt afgestuurd en informatie waarnaar je actief op zoek gaat en moet gaan. Als verdachte de uitlatingen in zodanige openbaarheid had gedaan dat mensen er onverhoeds tegenaan zouden lopen, zou het opzet op de openbaarheid zonder meer zijn komen vast te staan. Aannemelijk is echter dat verdachte juist door de keuze voor dit forum in de veronderstelling verkeerde – en ook de bedoeling had – dat zijn uitlatingen slechts door een klein groepje gelijkgestemden zouden worden gelezen. Zijn opzet  was derhalve gericht op een beperkte mate van openbaarheid. De rechtbank concludeert dat het als beledigend kwalificeren van de in de telastelegging opgenomen teksten in de zin van art. 137c Sr. niet noodzakelijk is in een democratische samenleving. Het doel van de bescherming van de goede naam of rechten van anderen, als omschreven in het tweede lid van artikel 10 EVRM, wordt in voldoende mate gediend door het semi-openbare karakter van het webforum. Hoewel de uitlatingen van verdachte niet van enig gevoel voor medemenselijkheid of respect getuigen, dient het recht van verdachte deze gedachten te uiten te worden gewaarborgd. Een inbreuk op het recht van verdachte in de vorm van een strafrechtelijke veroordeling is in het licht van de zaak als geheel bezien niet proportioneel ten opzichte van het doel dat daarmee wordt gediend. Volgt vrijspraak.

 

Categorieën: Discriminatie, Forumberichten, Openbaar, Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , , , , , ,