Rechtbank Amsterdam 2 oktober 2015 (Holleeder-foto), IEF 15310

Rechtbank Amsterdam 2 oktober 2015 (Holleeder-foto), IEF 15310

Een hyperlink naar werken op vrij toegankelijke websites vorm in beginsel geen mededeling aan een nieuw publiek. Het linken vormt daarmee geen openbaarmaking en is dus geen auteursrechtelijk voorbehouden handeling. Verder begrijpt de kantonrechter, net als vele schrijver, r.o. 29-30 Svensson-arrest aldus dat het hierbij niet relevant is of de link “slechts” een hyperlink is of dat sprake is van een zogeheten embedded of inline link. Dit wordt bevestigd in de Bestwater-beschikking (HvJ EU 21 oktober 2014, C-348/13). Wat er verder ook zij van dit problematische nieuwe publiek-criterium, dit is de maatstaf die de kantonrechter zal moeten hanteren.

Het enkel stellen dat sprake is van een (hyper)link naar een voor alle internetgebruikers rechtstreeks toegankelijke foto zonder daarbij aan te geven waar deze foto zich bevindt heeft gedaagde Myjour de stelling van eiser dat sprake is van een nieuwe openbaarmaking onvoldoende gemotiveerd betwist.

Met het plaatsen van de foto op twee websites heeft Myjour inbreuk gemaakt op het auteursrecht van eiser.

Categorieën: Auteursrecht, Hyperlinks, Openbaar

Tags: , , , , ,