Rechtbank Amsterdam 20 maart 2020 (homoseksuele Haïtiaan), ECLI:NL:RBDHA:2020:2670

Rechtbank Amsterdam 20 maart 2020 (homoseksuele Haïtiaan), ECLI:NL:RBDHA:2020:2670

Eiser heeft aan zijn asielaanvraag ten grondslag gelegd dat hij homoseksueel is en daardoor problemen heeft ondervonden in zijn land van herkomst. Asielaanvraag door verweerder staatssecretaris van Justitie en Veiligheid afgewezen als kennelijk ongegrond.

Voor zover van belang voor internetrecht: Uit de aangehaalde verklaringen blijkt dat eisers verklaringen over zijn activiteiten op Facebook en Instagram los staan van zijn verklaringen over zijn activiteiten om YouTuber te worden en geenszins tegenstrijdig zijn. De rechtbank ziet niet in waarom deze verklaringen van eiser niet plausibel en afdoende zijn. Daar komt bij dat wijze waarop eiser zich profileert op sociale media geen dragend argument kan zijn voor de ongeloofwaardigheid van de gestelde geaardheid.

Categorieën: Sociale netwerksites, Vreemdelingenrecht

Tags: , , ,