Rechtbank Amsterdam 20 mei 2014 (BJAA), ECLI:NL:RBAMS:2014:2848Rechtbank Amsterdam 20 mei 2014 (BJAA), ECLI:NL:RBAMS:2014:2848

Gedaagde, een bekend en gerenommeerd wetenschapper (professor) heeft in een column op de site van RTLNieuws zich zeer kritisch uitgelaten over Bureau Jeugdzorg Agllomeratie Amsterdam, heeft het handelen van de BJAA met gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog vergeleken en gekwalificeerd als strafbaar, misdadig en crimineel.


De rechtbank oordeelt dat de uitlatingen van gedaagde onrechtmatig zijn jegens BJAA, voor zover hij daarin BJAA en/of haar medewerkers in verband brengt met een criminele organisatie en/of strafbare feiten zoals ontvoering en/of fascisme en/of praktijken in de Tweede Wereldoorlog zoals het wegvoeren van Joodse kinderen, en voor zover hij daarin namen of andere privégegevens van medewerkers van BJAA noemt. Nu bovengenoemde onrechtmatige uitlatingen zozeer zijn verweven in de tekst van de artikelen, zal gedaagde worden bevolen de artikelen in zijn geheel van het internet te (doen) verwijderen. Ook de vordering om gedaagde te bevelen Google te verzoeken de dache van de zoekmachine met betrekking tot de gewraakte uitlatingen te verwijderen en verwijderd te houden, wordt toegewezen.


Categorie├źn: nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , ,