Rechtbank Amsterdam 21 juli 2014 (Boxx opslagverhuur), ECLI:NL:RBAMS:2014:4617Rechtbank Amsterdam 21 juli 2014 (Boxx opslagverhuur), ECLI:NL:RBAMS:2014:4617

Vast staat dat Boxx Opslagverhuur na het gereed komen van de website deze met medeweten en instemming van Media Monkeys in gebruik heeft genomen door deze op het internet te plaatsen. Media Monkeys heeft niet betwist dat dit moet worden gezien als een impliciete licentie. Media Monkeys stelt zich op het standpunt dat als al sprake is van een impliciete licentie, deze is vervallen omdat Boxx Opslagverhuur haar facturen niet heeft voldaan. Dat aan de impliciete licentie een dergelijke voorwaarde was verbonden kan echter niet worden aangenomen als partijen het daar niet over hebben gehad. Media Monkeys heeft ter zitting erkend dat zij het ten tijde van het gereed komen van de website met Boxx Opslagverhuur niet heeft gehad over een overdracht van auteursrecht of over een licentie. Voorshands wordt geoordeeld dat zoals een eigendomsvoorbehoud (artikel 3:92 van het Burgerlijk Wetboek) expliciet dient te worden overeengekomen, ook een voorwaarde van betaling in een licentieovereenkomst, op straffe van verval van die licentie, alleen expliciet kan worden overeengekomen. Nu een dergelijke afspraak niet is gemaakt, Boxx Opslagverhuur tot op heden wel enige betaling heeft verricht (€ 2.000,-) en is ingestemd met de publicatie van de website, die overigens ook uitsluitend voor Boxx Opslagverhuur is bedoeld en niet op andere wijze te gelde kan worden gemaakt, is sprake van een onvoorwaardelijke impliciete licentie. Reeds hierom dient de vordering te worden afgewezen.


Categorieën: Auteursrecht, nocategory, Websitebouw

Tags: , , , , ,