Rechtbank Amsterdam 21 maart 2018 (LINQ), ECLI:NL:RBAMS:2018:1687

Rechtbank Amsterdam 21 maart 2018 (LINQ), ECLI:NL:RBAMS:2018:1687

Zowel  eiser  Advocaten als  gedaagde  wordt gebruikt voor het drijven van een onderneming als bedoeld in artikel 1 Hnw. Niet in geschil is dat  eiser  met haar handelsnaam langer aan het handelsverkeer deelneemt dan  gedaagde  en dat  eiser  haar (bekende) handelsnaam rechtmatig voert. Eiser  kan derhalve op grond van artikel 5 Hnw met succes optreden tegen het gebruik door gedaagde  van haar handelsnaam mits daarbij sprake is van een situatie als bedoeld in dat artikel.

Als uitgangspunt dient dat eiser  en  gedaagde  in ieder geval auditief geheel overeenstemmen en ook visueel zeer sterk op elkaar lijken. Die overeenstemming behoeft nauwelijks nadere toelichting en het gebruik van de Q in plaats van de K levert in ieder geval een te gering verschil op om dit oordeel in beslissende mate te ondergraven. Een en ander klemt te meer nu bij beide aanduidingen het achtervoegsel ‘Advocaten’ wordt gebruikt. Voorts wordt als uitgangspunt genomen dat – anders dan  gedaagde  aanvoert – de aanduiding  eiser  in redelijkheid in het geheel niet kan worden gekenschetst als zijnde beschrijvend voor de werkzaamheden betrekking hebbende op het als advocaat verlenen van juridische bijstand. Het in dit kader door  gedaagde  gedane beroep op de zogenoemde Freihaltebedürfnis gaat daarom niet op.

De geografische afstand tussen de kantoren, over de weg zijn de kantoren ongeveer 200 kilometer van elkaar gelegen, doet evenmin afbreuk aan genoemd verwarringsgevaar bij de potentiële klantenkring. Ter toelichting daarvan dient het volgende.

Eiser  stelt zich uitdrukkelijk te richten op rechtszoekenden uit het gehele land en zich niet slechts te richten op cliënten uit de regio. Ter onderbouwing van haar stelling verwijst zij naar de geciteerde tekst die sinds de oprichting van het kantoor op haar website staat. Eiser stelt ook daadwerkelijk cliënten uit het gehele land te bedienen. Zij maakt hierbij veel gebruik van Skype waardoor een grotere reisafstand geen belemmering vormt.

Categorieën: Handelsnaamrecht

Tags: , , ,