Rechtbank Amsterdam 22 december 2016 (Tickets4U), ECLI:NL:RBAMS:2016:9036

Rechtbank Amsterdam 22 december 2016 (Tickets4U), ECLI:NL:RBAMS:2016:9036

De enkele betwisting van gedaagde dat hij het bestelproces niet heeft afgerond is onvoldoende tegenover de gemotiveerde stelling van Tickets4U, onderbouwd met stukken, dat gedaagde het hele bestelproces heeft doorlopen tot en met het plaatsen van een bestelling, hetgeen blijkt uit de overgelegde uitdraai van de webbezoeken van gedaagde en de voorbeelduitdraaien die Tickets4U van het bestelproces heeft overgelegd. Het moet er daarom voor worden gehouden dat tussen partijen een overeenkomst tot stand is gekomen. Dat gedaagde de bestelling uiteindelijk niet heeft betaald doet aan de totstandkoming van de overeenkomst niet af.

Met betrekking tot de eventuele verjaring overweegt de kantonrechter als volgt. Van belang is of de overeenkomst tussen partijen moet worden beschouwd als een overeenkomst van consumentenkoop, in welk geval op grond van artikel 7:28 BW een korte verjaringstermijn van twee jaar van toepassing is.
Tickets4U stelt dat er geen sprake is van consumentenkoop nu zij een vordering instelt ter zake van schadevergoeding nu Tickets4U de kaartjes niet meer aan een derde heeft kunnen verkopen.
De verkorte verjaringstermijn van artikel 7:28 beoogt de consument-koper in bescherming te nemen tegen niet meer verwachte vordering tot prijsbetaling, waartegen hij zich ten gevolge van het tijdsverloop mogelijk moeilijk kan verweren, omdat bewijsmiddelen niet langer voorhanden zijn of niet meer eenvoudig vergaard kunnen worden. Tegen deze achtergrond gaat het naar het oordeel van de kantonrechter niet aan om een consument, in geval een andere vordering wordt ingesteld dan die tot betaling van de koopprijs, een langere verjaringstermijn tegen te werpen, indien deze andere vordering op dezelfde feitelijke grondslag wordt gebaseerd als waarop ook een vordering tot betaling gestoeld had kunnen zijn. De kantonrechter is daarom met gedaagde van oordeel dat de verkorte verjaringstermijn van twee jaar aan orde is.

Categorie├źn: E-commerce

Tags: , , , , , ,