Rechtbank Amsterdam 22 maart 2016 (idols), ECLI:NL:RBAMS:2016:2228

Rechtbank Amsterdam 22 maart 2016 (idols), ECLI:NL:RBAMS:2016:2228

Uitgangspunt is dat eiser door ondertekening van de Overeenkomst aan Blue Circle en RTL zijn onvoorwaardelijke toestemming heeft gegeven voor uitzending van de beeld- en geluidsopnamen in het programma Idols en voor gebruik van de opnamen op internet en televisie voor promotionele doeleinden. Eiser heeft meerdere weken vóór de opnames – ter gelegenheid van de pre-audities – een deelnemersverklaring bij de inschrijving aan de balie meegekregen, kunnen doorlezen en daarna ondertekend weer aan de balie afgegeven. Niet aannemelijk is dat hij zijn toestemming niet weloverwogen heeft verleend. Dat hij geen afschrift van de door hem ondertekende overeenkomst heeft ontvangen, maakt dit niet anders. Uit niets blijkt dat eiser door toedoen van de programmamakers overhaast tot ondertekening is overgegaan of op enigerlei wijze onder druk is gezet. Integendeel, eiser heeft zichzelf aangemeld voor deelname aan Idols, heeft voor de camera auditie gedaan en interviews gegeven juist met de bedoeling dat hij in het programma Idols te zien zou zijn. Uit alles blijkt dat hij op zoek was naar publiciteit. Hij wist dat Idols een landelijk goed bekeken tv-talentenjacht is. Ook moet het hem duidelijk zijn geweest dat Idols erop gericht is het aanbod van Nederlands zangtalent ‘in de breedte’ te laten zien. Idols onderscheidt zich hierin niet van andere tv-talentenjacht programma’s. Niet alleen de goede zangers, maar ook de slechte zijn een gebruikelijk onderdeel van dergelijke programma’s. In de Overeenkomst staat ook dat eiser op de hoogte is van de aard van het programma. De conclusie is dat eiser moet hebben begrepen dat zijn toestemming en medewerking aan Idols ertoe zou kunnen leiden dat niet alleen zijn goede, maar ook zijn slechte prestaties in de publiciteit zouden kunnen komen.

Eiser heeft zich op het standpunt gesteld dat hij bewust is misleid en/of dat sprake is van bedrog. Blue Circle zou hem op uiterst negatieve wijze hebben geportretteerd en in de media hebben weergegeven door de twee meest slechte fragmenten van zijn televisie-auditie achter elkaar te plakken. Ook het oordeel van de televisiejury was volgens eiser onnodig hard. Door dit alles is een onjuist, zeer negatief beeld van hem neergezet, aldus eiser . Dit standpunt faalt. De voorzieningenrechter heeft de voorafgaand aan de zitting op televisie en internet vertoonde ‘promo’ voor het programma Idols op verzoek van partijen bekeken. Op basis van deze beelden kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat de auditie van eiser ronduit slecht was. De reacties van de jury op zijn optreden waren hard, maar niet oneerlijk of onjuist. Dat in de ‘promo’ een vertekend of geconstrueerd beeld van de prestaties van eiser is neergezet, blijkt niet uit de bekeken fragmenten. Ook andere aanwijzingen in die richting ontbreken. Dat de juryleden eerst dachten dat het om een grap ging, is gelet op de slechte prestaties van eiser begrijpelijk.

Categorieën: Filmpjes op internet, Verbintenissenrecht

Tags: , , ,