Rechtbank Amsterdam 23 januari 2013 (ArtOlive), LJN BZ2674 (ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ2674)Rechtbank Amsterdam 23 januari 2013 (ArtOlive), ECLI:NL:RBAMS:2013:BZ2674, LJN BZ2674

Uit de stellingen van partijen leidt de rechtbank af dat tussen hen niet in geschil is dat als een website ‘live’ gaat, deze doorgaans niet direct vlekkeloos werkt en dat het in zijn algemeen dus te verwachten valt dat enige nadere aanpassingen nodig zullen zijn. Dit brengt mee dat het feit dat de website na het ‘live’ gaan nog gebreken vertoonde, op zichzelf onvoldoende is om te oordelen dat sprake is van een tekortkoming.


Categorieën: nocategory, Verbintenissenrecht, Websitebouw

Tags: , , , , ,