Rechtbank Amsterdam 23 oktober 2019 (Schipholtaxi), ECLI:NL:RBAMS:2019:7935

Rechtbank Amsterdam 23 oktober 2019 (Schipholtaxi), ECLI:NL:RBAMS:2019:7935

Geschil over artikelen in papieren krant en op website over bestuurder van SchipholTaxi, tevens hoofdagent van politie.

Uitgaande van de feiten zoals – die deels van vóór de publicaties zijn en deels daarna bekend zijn geworden – is de inhoud van beide artikelen strikt genomen niet onjuist. Wel wordt daarin de suggestie gewekt dat eiser wist dat zijn nevenfunctie niet verenigbaar was met zijn functie als politieagent en dat hij dus iets fout deed.

In werkelijkheid heeft hij zijn nevenfunctie gemeld en lijkt het hier vooral te zijn gegaan om voortschrijdend inzicht bij de Amsterdamse politie, die zich de mogelijke consequenties van de combinatie hoofdagent/directeur taxibedrijf jarenlang niet helemaal lijkt te hebben gerealiseerd.

Met de aanvulling op het artikel, die NRC later op de website heeft geplaatst, wordt voldoende tegemoet gekomen aan het bezwaar tegen de eerdere publicaties. Een verdergaande rectificatie zou zo genuanceerd moeten worden dat die bij de lezers alleen maar verwarring zou wekken.

Categorieën: Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Vrijheid van meningsuiting

Tags: , , ,