Rechtbank Amsterdam 24 oktober 2012 (corrupt), LJN BY1182 (ECLI:NL:RBAMS:2012:BY1182)Rechtbank Amsterdam 24 oktober 2012 (corrupt), ECLI:NL:RBAMS:2012:BY1182, LJN BY1182

Gedaagde Powned heeft eiser ervan beschuldigd dat hij corrupt is. De rechtbank stelt vast dat de term ‘corrupt’ geen wettelijk begrip is en geen eenduidige betekenis kent. Het kan duiden op diverse ernstige strafrechtelijke verwijten, zoals fraude, omkoping en afpersing. Het begrip kan echter ook duiden op ‘vriendjespolitiek’, misbruik van macht en ander ‘niet integer’ handelen. Voor de beantwoording van de vraag of de beschuldiging in dit geval voldoende steun vindt in de feiten, acht de rechtbank daarom in overwegende mate van belang de inhoud die Powned zelf in haar uitzendingen aan het begrip ‘corrupt’ heeft gegeven. Vast staat dat Powned de beschuldiging van corruptie heeft geplaatst in de context van integriteit. Kern van de beschuldiging van Powned is immers dat eiser heeft aangeboden zijn invloed als bestuurslid van Buma/Stemra aan te wenden in ruil voor één derde van de uitgavenrechten van het werk van een componist. De beschuldiging van corruptie vindt voldoende steun in de feiten. Powned heeft zich niet onrechtmatig gedragen door eiser corrupt te noemen. De rechtbank concludeert, na afweging van de wederzijdse belangen dat Powned zich niet onrechtmatig heeft gedragen door eiser corrupt te noemen.


In de kern komt het er op neer dat Powned op het telefoongesprek heeft mogen baseren dat eiser heeft aangeboden zijn invloed als bestuurslid van Buma/Stemra aan te wenden in ruil voor één derde van de uitgavenrechten. Daarmee legde Powned een misstand bloot. De werkwijze van Powned is niet onzorgvuldig geweest en aan Powned komt als persorgaan de vrijheid toe om te overdrijven.


Categorieën: Journalist, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: