Rechtbank Amsterdam 25 juli 2018 (bloot beeldmateriaal), ECLI:NL:RBAMS:2018:5130

Rechtbank Amsterdam 25 juli 2018 (bloot beeldmateriaal), ECLI:NL:RBAMS:2018:5130

Het (verder) verspreiden van (bloot) beeldmateriaal zonder instemming van de personen die zijn afgebeeld, is onrechtmatig omdat dit een ongerechtvaardigde inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de afgebeelde personen. De vrijheid van meningsuiting van de (verdere) verspreider dient in dit soort gevallen te wijken voor de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van de ander. Dit kan onder bijzondere omstandigheden, die zich in dit geval niet voordoen, anders zijn.

Daaruit volgt reeds de onrechtmatige daad van de in dit geding gedaagde Twitteraar.

In het kader van algemene onrechtmatige daad wordt een “embedded link” gelijk gesteld aan een “hyperlink” en wordt beschouwd als een onrechtmatige (verdere) verspreiding van het eerder op Twitter geplaatst beeldmateriaal.

De gedaagde redactieleden van GeenStijl.nl hebben onvoldoende betwist de stelling van eiseres dat zij de belangen van eiseres willens en wetens hebben genegeerd met het plaatsen van de embedded link op GeenStijl.nl. De gedaagde redactieleden worden daarom op persoonlijke titel evenzeer aansprakelijk gehouden voor het plaatsen van de embedded link naar het beeldmateriaal van eiseres.

Categorieën: Filmpjes op internet, Foto's, Hyperlinks, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Sociale netwerksites

Tags: , , , , , , , ,