Rechtbank Amsterdam 25 oktober 2005 (racisme en vreemdelingenhaat), LJN AU4909 (ECLI:NL:RBAMS:2005:AU4909)
Rechtbank Amsterdam 25 oktober 2005 (racisme en vreemdelingenhaat), LJN AU4909 (ECLI:NL:RBAMS:2005:AU4909)

Overlevering aan Duitsland wegens ‘racisme en vreemdelingenhaat’ toegestaan, verzoek geweigerd m.b.t. ‘informaticacriminaliteit’. Artikel 6 EVRM niet van toepassing op overleveringsprocedure. Nederlandse vervolging in opdracht van Minister van Justitie onder voorwaarden gestaakt. Rechtszekerheid komt hierdoor niet in het gedrang, geen sprake van chantage van Duitse rechter. Ne bis in idem. Beslissing raadkamer Kortrijk waarbij overlevering op grond van hetzelfde arrestatiebevel is geweigerd, kan niet gelijk worden gesteld met een beslissing als bedoeld in art. 9, lid 1, onder d OLW. Situatie als bedoeld in art. 9, lid 1, onder c OLW doet zich evenmin voor, naar het oordeel van de rechtbank. Artikel 13 OLW van toepassing: vordering onderkent dat wereldwijde internetpublicaties dus ook in Nederland zijn gepleegd. Van weigeringsgrond wordt afgezien. Rechtbank wijst het verzoek om prejudiciële vragen voor te leggen aan het Hof van Justitie integraal af. Overige gevoerde verweren verworpen, waaronder het verweer dat het gegeven dat tegen een uitspraak op grond van de OLW geen hoger beroep open staat een schending zou zijn van artikel 13 EVRM. Stelling van de verdediging dat een beroep op een ‘effective remedy’ slechts in appèl kan worden gedaan, berust niet op enige rechtsregel.


Categorie├źn: Belediging (strafrecht), nocategory