Rechtbank Amsterdam 26 november 2015 (tuig in toga), ECLI:NL:RBAMS:2015:8601

Rechtbank Amsterdam 26 november 2015 (tuig in toga), ECLI:NL:RBAMS:2015:8601

Tot uitgangspunt strekt (onbetwist) dat X auteur is van alle teksten die op de website staan,  en dat gedaagde 2 daaraan geen enkele bijdrage heeft geleverd. Wel is gedaagde 2 als domeinnaamhouder degene die de bevoegdheid heeft te bepalen wat er op de website wordt geplaatst. Dat gedaagde 2 zich daarbij in de praktijk in verregaande mate laat leiden door  X , doet er niet aan af dat hij als domeinnaamhouder verantwoordelijk is en aangesproken kan worden voor hetgeen op de website wordt geplaatst. De teksten op de website zijn voor het publiek toegankelijk. X heeft ter zitting onder verwijzing naar de op de website geplaatste disclaimer aangevoerd dat de website niet bedoeld is als publieke site en dat hij er door middel van een technische ingreep voor heeft gezorgd dat de website voor zoekmachines niet, dan wel lastig vindbaar is. Dit verweer kan hem niet baten. Dat X en/of gedaagde 2] hebben beoogd de website buiten het bereik van de zoekmachines op het internet te houden, maakt nog niet dat de website niet voor het publiek toegankelijk is. Overigens heeft de voorzieningenrechter kunnen vaststellen dat de website (inmiddels) door middel van een eenvoudige zoekopdracht met de naam van eiser op Google wordt gevonden en met een link naar de website wordt weergeven op de eerste pagina van de zoekresultaten.

De conclusie is dat de beschuldigingen en verdachtmakingen die X en gedaagde 2 via de website over eiser openbaar hebben gemaakt geen enkele steun vinden in het ten tijde van de publicaties beschikbare feitenmateriaal. Van enige vorm van serieuze onderzoeksjournalistiek is geen sprake. X heeft in samenwerking met gedaagde 2 over eiser op de website een groot aantal (ernstige) beschuldigingen geplaatst, en heeft eiser pas nadien – op een uiterste subjectieve en niet reële wijze – om een weerwoord gevraagd. Het ‘weerwoord’ dat aan eiser is gevraagd kwam feitelijk neer op een verzoek om informatie aan eiser in reactie op ongefundeerde verdachtmakingen. Van enige serieuze vorm van hoor en wederhoor is dan ook geen sprake. Van eiser wordt een dusdanig negatief beeld geschetst, dat niet anders kan worden geconcludeerd dat sprake is van (een poging tot) karaktermoord.

Categorieën: Disclaimer, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk), Verantwoordelijkheid voor website, Zoekmachineresultaat

Tags: , , , , , , , ,