Rechtbank Amsterdam 26 november 2019 (Billink), ECLI:NL:RBAMS:2019:8802

Rechtbank Amsterdam 26 november 2019 (Billink), ECLI:NL:RBAMS:2019:8802

Eisende partij, payment provider voor een webwinkelier, heeft bij akte onvoldoende onderbouwd dat zij heeft voldaan aan haar precontractuele verplichtingen. De enkele stelling dat de consument via de website kennis kan nemen van alle hem/haar toekomende rechten, zonder producties waaruit dat blijkt, en waaruit blijkt welke mededelingen aan de consument zijn gedaan, is in ieder geval onvoldoende.

De kantonrechter rekent het niet zijn taak om de door eisende partij geciteerde linken naar de algemene voorwaarden van de webwinkel en eisende partij op internet op te zoeken. Het is aan eisende partij om de stukken die aan de vordering ten grondslag leggen over te leggen. Bovendien kan bij een verwijzing naar een link niet worden vastgesteld of de versie waar de link naar verwijst dezelfde is als de versie die gold bij het aangaan van de overeenkomst. Daar komt in dit geval bij dat gebleken is dat de link die in de akte is gekopieerd verwijst naar een andere commerciële website in plaats van de algemene voorwaarden van de betreffende webwinkel.

Vordering afgewezen.

Categorieën: Algemene voorwaarden, Burgerlijk procesrecht, E-commerce, Hyperlinks

Tags: , , , , , , , ,