Rechtbank Amsterdam 27 maart 2014 (Online editie LC), ECLI:NL:RBAMS:2014:1926Rechtbank Amsterdam 27 maart 2014 (Online editie LC), ECLI:NL:RBAMS:2014:1926

Zoals eiser terecht stelt is het artikel van 8 maart 2014 in de digitale editie van de Leeuwarder


Courant immers in het gehele land, en dus ook in het arrondissement Amsterdam, te raadplegen. Het artikel is derhalve ook hier verspreid en ter kennis van het publiek gekomen. Dat hiervoor moet worden betaald, doet hier niet aan af. Het arrondissement Amsterdam kan worden aangemerkt als plaats waar de schade is ingetreden. Nu eisers bovendien onbetwist heeft gesteld dat hij in heel Nederland, en dus ook in het arrondissement Amsterdam, opereert, is er naar het oordeel van de voorzieningenrechter voorts sprake van


een voldoende nauw verband tussen de vordering en de aangezochte rechter.


De conclusie luidt dat de beschuldigingen aan het adres van eisers onvoldoende steun vinden in het thans beschikbare feitenmateriaal. Aangezien het hier wel ernstige, de reputatie van


eisers aantastende beschuldigingen betreffen, worden de betreffende uitingen onrechtmatig jegens eisers geacht.


Categorie├źn: Burgerlijk procesrecht, nocategory, Onrechtmatige uitingen (privaatrechtelijk)

Tags: , , , ,