Rechtbank Amsterdam 28 februari 2012 (Feedback Budget), LJN BV7526 (ECLI:NL:RBAMS:2012:BV7526)Rechtbank Amsterdam 28 februari 2012 (Feedback Budget), ECLI:NL:RBAMS:2012:BV7526, LJN BV7526


Verwerende gemeente heeft verzoeker een last onder dwangsom opgelegd omdat hij een escortbedrijf exploiteert. Verzoeker betwist dat hij een escortbedrijf exploiteert en heeft gesteld dat hij slechts een relatiebemiddelingsbureau heeft.


Verweerder heeft gewezen op de websites die verzoeker exploiteert. In het bestreden besluit heeft verweerder de websites www.budget-escorts.nl en www.escortamsterdam.nl genoemd. Uit de door verweerder overgelegde printscreens van de website www.sidn.nl ‘Whois’ blijkt dat verzoeker op dat moment de houder was van deze domeinnamen. Mede gezien de printscreens van websites zelf heeft verweerder hiermee voldoende aannemelijk gemaakt dat verzoeker deze websites gebruikt in het kader van de exploitatie van zijn escortbedrijf.


De voorzieningenrechter overweegt voorts dat het printscreen van de website www.budget-escorts.nl, waaruit volgt dat verzoeker ook na het geven van de last escortbemiddeling heeft aangeboden, voldoende grondslag biedt voor het oordeel dat verzoeker de door verweerder gestelde last heeft overtreden.


Categorieën: Bestuursrecht, Domeinnamenrecht, Inhoud websites, nocategory

Tags: , , ,