Rechtbank Amsterdam 28 juli 2008 (Ziggo concertzender), LJN BD9071. (ECLI:NL:RBAMS:2008:BD9071)
Rechtbank Amsterdam 28 juli 2008 (Ziggo concertzender), LJN BD9071. (ECLI:NL:RBAMS:2008:BD9071)

De Programmaraad Amstelveen heeft het Commissariaat voor de Media (verweerder) verzocht om handhavend op te treden tegen Ziggo (verzoekster) omdat zij de Concertzender in Amstelveen niet doorgeeft op het kabelnet. Verweerder heeft vervolgens een boete van € 1,- opgelegd en aangegeven een nader besluit ter handhaving te nemen indien de Concertzender alsnog niet wordt doorgegeven. Nu hiermee sprake is van toekomstige maar zeker geen onzekere besluitvorming en het niet uitsluitend gaat over het financieel belang van € 1,- is verzoekster ontvankelijk. Verweerder heeft gesteld dat verzoekster zonder zwaarwegende reden de Concertzender niet doorgeeft. Er is geen sprake van het in gevaar brengen van de financieel-economische exploitatiemogelijkheden van verzoekster nu het gaat om het voor eigen rekening nemen van geringe kosten, zowel wat betreft de doorgifte als voor het geschikt maken van het signaal voor het kabelnet. Daarnaast stelt de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) de Concertzender beschikbaar voor doorgifte op het kabelnet. Verzoekster heeft gesteld dat de NPO die namens de Concertzender onderhandelde niet bereid was de redelijke, door verzoekster gevraagde, doorgiftevergoeding te betalen en dat het daarom niet gekomen is over afspraken over doorgifte en technische aanlevering van de Concertzender. Daarnaast moeten technische afspraken worden gemaakt en zin aan het geschikt maken van het signaal kosten verbonden, welke niet gering zijn. De rechter is van oordeel dat de conclusie dat de NPO de Concertzender wel voor doorgifte via het kabelnet beschikbaar stelt berust op ontoereikend onderzoek en onvoldoende door verweerder is gemotiveerd. Weliswaar ligt het op de weg van de kabelexploitant om een beroep te doen op zwaarwichtige redenen, maar mede gelet op de gang van de besluitvorming van het verweerder had het in dit geval op verweerders weg gelegen om verzoekster nader in de gelegenheid te stellen om met financiële gegevens aan te tonen om welke bedragen het gaat, zowel wat betreft de doorgifte als de kosten van het geschikt maken van het signaal. Ook ten aanzien van de door verzoekster geuite technische bezwaren heeft verweerder geen onderzoek gedaan en berust het besluit ook in dit opzicht op een ontoereikende motivering nu verweerder uitsluitend heeft gesteld dat dit eenvoudig te realiseren is omdat in andere steden ook gebeurt. De conclusie dat verzoekster zich ten onrechte heeft beroepen op zwaarwichtige redenen is ontoereikend gemotiveerd. De rechter is van oordeel dat het besluit in de bodemprocedure vermoedelijk niet in stand zal kunnen blijven en zal het besluit daarom schorsen.


Categorieën: nocategory